Saznajte više o procesu pravljenja piva

Počinjemo sa najboljim sastojcima. Trudimo se da svi naši sastojci budu najboljeg kvaliteta. Glavni sastojci piva su:

Sladovina

Proizvodnja piva započinje u varioni ili „srcu pivare“. Ova faza se naziva komljenje i podrazumijeva mljevenje slada uz postepeno dodavanje vode i stalno zagrijavanje. Mješavina mljevenog slada i vode zagrijava se pažljivo biranim tehnološkim postupkom dajući kominu. Komini se potom dodaje hmelj, veoma bitan za aromu piva. Proizvod koji napušta varionu naziva se sladovina.

Vrenje

Sladovini se dodaje pivski kvasac koji započinje vrenje, pod kontrolisanim pritiskom i temperaturom u potpuno modernim sudovima - fermentorima. Tokom vrenja kvasac previre prisutne ugljene hidrate u etil alkohol i ugljen dioksid.

Odležavanje

Nakon procesa vrenja, kvasac se izdvaja iz piva i tzv. mlado pivo ide na odležavanje. Moderni tankovi za odležavanje su po opremi slični fermentatorima. Period odležavanja piva bitno utiče na kvalitet piva i svaka pivara ga čuva u potpunoj tajnosti.

Filtracija

Kada je pivo dovoljno odležalo pristupa se završnoj fazi proizvodnje, filtraciji. Profiltrirano pivo se čuva u tankovima pod pritiskom do momenta istakanja.

Otakanje

Svaka faza je kontrolisana: od prijema osnovnih sirovina, preko njihove obrade do početka flaširanja, pa sve do krajnje isporuke piva na tržište.