Nemanja Vidović

Menadžer za finansije i računovodstvo Molson Coors BiH

Više biografija

Mladen Mamić

Direktor, Menadžer za prave poslove i odnose s javnošću za BiH