Marinko Bradarić

Viši menadžer logistike Molson Coors BiH

Više biografija

Mladen Mamić

Direktor, Menadžer za prave poslove i odnose s javnošću za BiH