Ivica Karimović

Nacionalni menadžer ključnih kupaca Molson Coors BiH

Više biografija

Mladen Mamić

Direktor, Menadžer za prave poslove i odnose s javnošću za BiH