Ivica Karimović

Nacionalni menadžer ključnih kupaca Molson Coors BiH

Više biografija